English

نمایشگاه خارجی

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی سلامت کراچی- پاکستان

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی سلامت کراچی- پاکستان

تاریخ: 20 شهریور تا 22 شهریور 1397
(11 Sep - 13 Sep 2018)
مدیر پروژه:

-

شماره تماس مدیر پروژه:

21912905

مسئول اجرایی:

اصغر اعظمی

شماره تماس مسئول اجرایی:

-