نمایشگاه داخلی

بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف

بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف

تاریخ برگزاری: 3 شهریور تا 9 شهریور 1397

اطلاعات مجری:

نام:

شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

شماره تماس:

02122662765 -

فکس:

---

وب سایت:

www.idro-fairs.com

آدرس:

تهران محل دائمی نمایشگاههای بین المللی سالن 61 - کد پستی: 1999613954

مدیر ناظر:

آقای زارعی - 21912463

حامیان:
نمایشگاه بین المللی