نمایشگاه داخلی

اولین نمایشگاه بین المللی ایران سبز (Iran Green)

اولین نمایشگاه بین المللی ایران سبز (Iran Green)

تاریخ برگزاری: 30 فروردین تا 1 اردیبهشت 1397

تعداد شرکت های حاضر در نمایشگاه: 93

اطلاعات مجری:

نام:

شرکت نمایشگاهی خزراوراسیا

شماره تماس:

02122863787 -

فکس:

---

آدرس:

تهران

مدیر ناظر:

آقای صفاری - 21912663

حامیان: