اعمال پوشش های مقاوم به سایش و خوردگی از جنس سرامیک، سرمت و سوپرآلیاژهایی نظیر: کاربید تنگستن، اکسید