طراحی ساخت و تولید انواع قطعات برق صنعتی شامل : کنتاکت و پلاتین ، اتصالات ، عایق و بوشینگ ، کلوش ، پ