دپارتمان طلا و جواهر دانشگاه علم و فرهنگ از سال 1393 به منظور ایجاد زمینه اشتغال و کارآفرینی جوانان