شرکت فناوری های پیشرفته خورشید خاورمیانه، تحت برند شیشه هوشمند ایران (Iran Smart Glass) برترین ارائه