معرفی

POLYMER FLOODING, ENHANCED OIL RECOVERY, SOFTWARE DEVELOPMENT, THE FULL-SCALE GEOLOGICAL AND HYDRODYNAMIC MODELING, GPS MONITORING OF THE TRANSPORT, NEW TECHNOLOGIES

اطلاعات تماس

050057 Almaty, Republic of Kazakhstan, Timiryazeva str.42, EXPO CITY business center, building 15, 2ND floor,
810-727-3553535

ارسال پیام

معرفی

سامانه تحت وب اپلیکیشن بین المللی تهران برای نمایش تقویم نمایشگاه های داخلی و خارجی، لیست مشارکت کنندگان، مجریان و حامیان مالی هر نمایشگاه می باشد، همچنین امکان رویت اطلاعات مشارکت کنندگان نیز میسر می باشد.

نماد ها

UFI Member BIE Member expo
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت سهامی نمایشگاهای بین المللی جمهوری اسلامی ايران می باشد