معرفی

Supplier and Service Provider of: PDC and Tri-Cone Bits, Downhole Motors and RSS, Wellhead and X mass Trees, Coring Equipment. As Honeywell Channel Partner; Supplier and Service Provider of: Ultrasonic Flowmeters, Transmitters, RTU and DCS, Analyzer

اطلاعات تماس

60 Keshavarz Blvd., Suite#2 , Tehran Iran
0098-21-88921621

ارسال پیام

معرفی

سامانه تحت وب اپلیکیشن بین المللی تهران برای نمایش تقویم نمایشگاه های داخلی و خارجی، لیست مشارکت کنندگان، مجریان و حامیان مالی هر نمایشگاه می باشد، همچنین امکان رویت اطلاعات مشارکت کنندگان نیز میسر می باشد.

نماد ها

UFI Member BIE Member expo
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت سهامی نمایشگاهای بین المللی جمهوری اسلامی ايران می باشد