این مجموعه با بکارگیری کادر فنی متخصص،خلاقیت در تولید با تکیه بر دانش روز و اتکا به خداوند متعال توف