بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

سالن: 5

غرفه: 1566