شرکت کاوش انرژی پاسارگاد مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، تولید کننده انواع درایو و اینورتر های ص