یراق صنعت افق قائم در سال ۱۳۹۱ تاسیس گردید .در این راستا با به کارگیری جدیدترین متد های روز دنیا ، ط