فراچاپ آترین

فراچاپ آترین

ایران

معرفی

چاپ لفاف های بسته بندی

اطلاعات تماس

اصهان منطقه صنعتی دولت آباد انتهای بلوار وتیشه
3135492141
3135492142

ارسال پیام

معرفی

سامانه تحت وب اپلیکیشن بین المللی تهران برای نمایش تقویم نمایشگاه های داخلی و خارجی، لیست مشارکت کنندگان، مجریان و حامیان مالی هر نمایشگاه می باشد، همچنین امکان رویت اطلاعات مشارکت کنندگان نیز میسر می باشد.

نماد ها

BIE Member expo
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت سهامی نمایشگاهای بین المللی جمهوری اسلامی ايران می باشد