شرکت کارا مبتکران تیروژ (سهامی خاص) طراحی و تولید انواع رک شبکه و مخابراتی ، کافو نوری با درجه IP65