بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

سالن: 44A

غرفه: 949