نمایشگاه داخلی

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپرشکی، داروئی و آزمایشگاهی

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپرشکی، داروئی و آزمایشگاهی

تاریخ برگزاری: 29 خرداد تا 1 تیر 1397

تعداد شرکت های حاضر در نمایشگاه: 491

اطلاعات مجری:

نام:

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران

شماره تماس:

02121918 -

فکس:

02122662672

وب سایت:

www.iranfair.com

آدرس:

تهران بزرگراه چمران - محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران - کد پستی: 1999613954

مدیر ناظر:

آقای زارعی - 21912463

حامیان:
نمایشگاه بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران