تقویم نمایشگاه های خارجی

29 تا 31 اردیبهشت برگزار شده

نمایشگاه بین المللی حلال کازان - روسیه

مدیر پروژه: -- ---
شماره تماس مدیر پروژه: 22662690
مسئول اجرایی: شرکت نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران
شماره تماس مسئول اجرایی: 22662690
11 تا 16 شهریور برگزار شده

نمایشگاه تجاری خدمات پکن CIFTIS

مدیر پروژه: -- ---
شماره تماس مدیر پروژه: 63103433
مسئول اجرایی: شرکت نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران
شماره تماس مسئول اجرایی: 63103433
16 تا 19 شهریور برگزار شده

نمایشگاه اختصاصی - تخصصی جمهوری اسلامی ایران در مسکو- روسیه

مدیر پروژه: -- ---
شماره تماس مدیر پروژه: 22662845
مسئول اجرایی: شرکت نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران
شماره تماس مسئول اجرایی: 22662846
29 شهریور تا 1 مهر برگزار شده

نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی و نوشیدنی مسکو - روسیه

مدیر پروژه: -- ---
شماره تماس مدیر پروژه: 42917115
مسئول اجرایی: شرکت نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران
شماره تماس مسئول اجرایی: 42917116
10 مهر تا 7 آبان 3 روز دیگر

نمایشگاه اختصاصی - تخصصی جمهوری اسلامی ایران در دوحه - قطر

مدیر پروژه: -- ---
شماره تماس مدیر پروژه: 88194186
مسئول اجرایی: شرکت نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران
شماره تماس مسئول اجرایی: 09912058721
23 مهر تا 13 آبان 16 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی صادرات و واردات گوانجو - چین (CANTON)

مدیر پروژه: -- ---
شماره تماس مدیر پروژه: 63103433
مسئول اجرایی: شرکت نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران
شماره تماس مسئول اجرایی: 63103433
10 تا 19 آبان 33 روز دیگر

چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد - عراق

مدیر پروژه: -- ---
شماره تماس مدیر پروژه: 88379252
مسئول اجرایی: شرکت نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران
شماره تماس مسئول اجرایی: 88379252
14 تا 19 آبان 37 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی واردات شانگهای - چین (CIIE)

مدیر پروژه: -- ---
شماره تماس مدیر پروژه: 63103433
مسئول اجرایی: شرکت نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران
شماره تماس مسئول اجرایی: 63103433

معرفی

سامانه تحت وب اپلیکیشن بین المللی تهران برای نمایش تقویم نمایشگاه های داخلی و خارجی، لیست مشارکت کنندگان، مجریان و حامیان مالی هر نمایشگاه می باشد، همچنین امکان رویت اطلاعات مشارکت کنندگان نیز میسر می باشد.

نماد ها

BIE Member expo
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت سهامی نمایشگاهای بین المللی جمهوری اسلامی ايران می باشد