تقویم نمایشگاه های خارجی

20 تا 23 خرداد در حال برگزاری

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران - ارمنستان

مدیر پروژه: حمیدرضا آملی
شماره تماس مدیر پروژه: 22662662
مسئول اجرایی: حسنعلی موبدی
شماره تماس مسئول اجرایی: 21912376
20 تا 23 مرداد 59 روز دیگر

نمایشگاه کشاورزی و صنایع غذایی سلیمانیه

مدیر پروژه: حمید اردکانی
شماره تماس مدیر پروژه: 21912309
مسئول اجرایی: --
شماره تماس مسئول اجرایی: 21912266-21912309
دارای فرم ضمیمه:
1 تا 8 شهریور 71 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت چرم وکفش مسکو Mosshoes

مدیر پروژه: عباس برهانی
شماره تماس مدیر پروژه: 09121487964
مسئول اجرایی: ---
شماره تماس مسئول اجرایی: 22662686-21912603
3 تا 12 شهریور 73 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی بازرگانی دمشق

مدیر پروژه: مینو ذکایی
شماره تماس مدیر پروژه: 21912568
مسئول اجرایی: --
شماره تماس مسئول اجرایی: 21912568-22662692
دارای فرم ضمیمه:
7 تا 10 مهر 108 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی سنگ وروناMarmomac

مدیر پروژه: -- ---
شماره تماس مدیر پروژه: -
مسئول اجرایی: بهنوش فرشید فر
شماره تماس مسئول اجرایی: 22662835-21912905
17 تا 21 مهر 118 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی کلن Anuga

مدیر پروژه: عزیز عزیزی مقدم
شماره تماس مدیر پروژه: 22662823-21912513
مسئول اجرایی: بهنوش فرشید فر
شماره تماس مسئول اجرایی: 22662835-21912905
12 تا 14 آبان 143 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی تخصصی گل وگیاه وایف هازن- هلند IFTF

مدیر پروژه: -- ---
شماره تماس مدیر پروژه: --
مسئول اجرایی: بهنوش فرشید فر
شماره تماس مسئول اجرایی: 22662835-21912905
10 تا 13 آذر 171 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی پلاستیک استانبول Plast

مدیر پروژه: -- ---
شماره تماس مدیر پروژه: 21912266-021
مسئول اجرایی: بهنوش فرشید فر
شماره تماس مسئول اجرایی: 22662835-21912905
27 تا 29 آذر 188 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کراچی Build asia

مدیر پروژه: علی اصغر نصرالله زاده
شماره تماس مدیر پروژه: 21912787
مسئول اجرایی: --
شماره تماس مسئول اجرایی: --

معرفی

سامانه تحت وب اپلیکیشن بین المللی تهران برای نمایش تقویم نمایشگاه های داخلی و خارجی، لیست مشارکت کنندگان، مجریان و حامیان مالی هر نمایشگاه می باشد، همچنین امکان رویت اطلاعات مشارکت کنندگان نیز میسر می باشد.

نماد ها

BIE Member expo
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت سهامی نمایشگاهای بین المللی جمهوری اسلامی ايران می باشد