فارسی

Internal Exhibition

The 25th Int’l Exhibition of Detergents, Cleanser, Hygienic, Cellulose Products & Machinery

The 25th Int’l Exhibition of Detergents, Cleanser, Hygienic, Cellulose Products & Machinery

Date: 26 Apr - 29 Apr 2018

Number of Companies: 327

Organizer Info

Name:

SAMEE PAAD NOVIN Co. (SPN.CO.)

phone:

02126409902 - 02126409905

Fax:

02126409902

website:

www.spnco.net

Address:

Tehran Unit 19, 5th floor, No.39, Mosadegh Ave., Zafar Ave. zip code:1919733175

Sponsor: