تقویم نمایشگاه های خارجی

نا مشخص

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در باکو-آذربایجان

مدیر پروژه: -
شماره تماس مدیر پروژه: -
مسئول اجرایی: -
شماره تماس مسئول اجرایی: -

نا مشخص

نمایشگاه بین المللی بازرگانی دمشق-سوریه

مدیر پروژه: -
شماره تماس مدیر پروژه: -
مسئول اجرایی: -
شماره تماس مسئول اجرایی: -

نا مشخص

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تاشکند – ازبکستان (UZBUILD 2020)

مدیر پروژه: -
شماره تماس مدیر پروژه: -
مسئول اجرایی: -
شماره تماس مسئول اجرایی: -
6 تا 8 فروردین برگزار شده

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت فرش شانگهای-چین (Domotex 2019)

مدیر پروژه: -
شماره تماس مدیر پروژه: -
مسئول اجرایی: -
شماره تماس مسئول اجرایی: -
دارای فرم ضمیمه:
15 تا 18 فروردین برگزار شده

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت خودرو استانبول-ترکیه (Automechanika 2019)

مدیر پروژه: -
شماره تماس مدیر پروژه: -
مسئول اجرایی: -
شماره تماس مسئول اجرایی: -
2 تا 5 اردیبهشت در حال برگزاری

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل-عراق (Erbil building)

مدیر پروژه: -
شماره تماس مدیر پروژه: -
مسئول اجرایی: -
شماره تماس مسئول اجرایی: -
دارای فرم ضمیمه:
19 تا 21 شهریور 138 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی گل و گیاه مسکو-روسیه (Flowerexpo)

مدیر پروژه: -
شماره تماس مدیر پروژه: -
مسئول اجرایی: -
شماره تماس مسئول اجرایی: -
19 تا 22 شهریور 138 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت چرم و کفش مسکو-روسیه (Mosshoes 2019)

مدیر پروژه: -
شماره تماس مدیر پروژه: -
مسئول اجرایی: -
شماره تماس مسئول اجرایی: -
3 تا 6 مهر 153 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی سنگ ورونا-ایتالیا (MARMOMAC)

مدیر پروژه: -
شماره تماس مدیر پروژه: -
مسئول اجرایی: -
شماره تماس مسئول اجرایی: -
13 تا 17 مهر 163 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی آنوگا کلن-آلمان (Anuga 2019)

مدیر پروژه: -
شماره تماس مدیر پروژه: -
مسئول اجرایی: -
شماره تماس مسئول اجرایی: -
دارای فرم ضمیمه:
2 تا 4 آبان 182 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان بلونیا-ایتالیا (SAIE 2019)

مدیر پروژه: -
شماره تماس مدیر پروژه: -
مسئول اجرایی: -
شماره تماس مسئول اجرایی: -
14 تا 19 آبان 194 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی واردات چین (CIIE)

مدیر پروژه: -
شماره تماس مدیر پروژه: -
مسئول اجرایی: -
شماره تماس مسئول اجرایی: -
15 تا 17 آبان 195 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی تخصصی گل وگیاه وایف هازن-هلند (IFTF 2019)

مدیر پروژه: -
شماره تماس مدیر پروژه: -
مسئول اجرایی: -
شماره تماس مسئول اجرایی: -
12 تا 15 آذر 222 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی تخصصی ارتباطات و فناوری و نوآوری باکو-آذربایجان (Bakutel 2019)

مدیر پروژه: -
شماره تماس مدیر پروژه: -
مسئول اجرایی: -
شماره تماس مسئول اجرایی: -
13 تا 16 آذر 223 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت پلاستیک استانبول-ترکیه (PLAST URASIA 2019)

مدیر پروژه: -
شماره تماس مدیر پروژه: -
مسئول اجرایی: -
شماره تماس مسئول اجرایی: -
23 تا 25 آذر 233 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان کراچی- پاکستان (BUILDASIA 2019)

مدیر پروژه: -
شماره تماس مدیر پروژه: -
مسئول اجرایی: -
شماره تماس مسئول اجرایی: -

معرفی

سامانه تحت وب اپلیکیشن بین المللی تهران برای نمایش تقویم نمایشگاه های داخلی و خارجی، لیست مشارکت کنندگان، مجریان و حامیان مالی هر نمایشگاه می باشد، همچنین امکان رویت اطلاعات مشارکت کنندگان نیز میسر می باشد.

نماد ها

UFI Member BIE Member expo
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت سهامی نمایشگاهای بین المللی جمهوری اسلامی ايران می باشد