تقویم نمایشگاه ههای خارجی

7 نمایشگاه

27 تا 29 فروردین

برگزار شده

نمایشگاه تخصصی بین المللی مواد غذایی و نوشیدنی بیرمینگهام- انگلستان

مدیر پروژه: -
شماره تماس مدیر پروژه: -
مسئول اجرایی: خانم رستگار
شماره تماس مسئول اجرایی: 21912442-22662835

19 تا 23 شهریور

20 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی معدن، صنعت، برق و انرژی ژوهانسبورگ- آفریقای جنوبی

مدیر پروژه: خانم رستگار
شماره تماس مدیر پروژه: 21912442-22662690
مسئول اجرایی: -
شماره تماس مسئول اجرایی: -
دارای فرم ضمیمه

20 تا 22 شهریور

21 روز دیگر

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی سلامت کراچی- پاکستان

مدیر پروژه: خانم فرشیدفر
شماره تماس مدیر پروژه: 21912905
مسئول اجرایی: -
شماره تماس مسئول اجرایی: -

25 تا 28 مهر

57 روز دیگر

پنجاه و سومین نمایشگاه بین المللی ساختمان بلونیا- ایتالیا (SAIE 2018)

مدیر پروژه: آقای آملی
شماره تماس مدیر پروژه: 21912651
مسئول اجرایی: آقای نادری
شماره تماس مسئول اجرایی: 21912692
دارای فرم ضمیمه

29 مهر تا 3 آبان

61 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی سیال پاریس- فرانسه (SIAL 2018)

مدیر پروژه: -
شماره تماس مدیر پروژه: -
مسئول اجرایی: خانم مهر علی بیگی
شماره تماس مسئول اجرایی: 21912568
دارای فرم ضمیمه

10 تا 12 آبان

72 روز دیگر

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان دارالسلام- تانزانیا

مدیر پروژه: آقای موبدی
شماره تماس مدیر پروژه: 21912376
مسئول اجرایی: -
شماره تماس مسئول اجرایی: -
دارای فرم ضمیمه

24 تا 26 آذر

116 روز دیگر

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کراچی- پاکستان

مدیر پروژه: آقای برهانی
شماره تماس مدیر پروژه: -
مسئول اجرایی: آقای رسولی
شماره تماس مسئول اجرایی: 21912328-22662823
دارای فرم ضمیمه