Andritz Separation GmbH

Andritz Separation GmbH

آلمان

معرفی

With the world’s most comprehensive portfolio of solid/liquid separation technologies, ANDRITZ SEPARATION is well positioned to provide the right solution for any type of mechanical or thermal separation challenge. It all starts with your specific process

اطلاعات تماس

Edmund-Rumpler-Strasse 6A 51149 Cologne / Germany
0049-2203-57520

ارسال پیام

معرفی

سامانه تحت وب اپلیکیشن بین المللی تهران برای نمایش تقویم نمایشگاه های داخلی و خارجی، لیست مشارکت کنندگان، مجریان و حامیان مالی هر نمایشگاه می باشد، همچنین امکان رویت اطلاعات مشارکت کنندگان نیز میسر می باشد.

نماد ها

UFI Member BIE Member expo
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت سهامی نمایشگاهای بین المللی جمهوری اسلامی ايران می باشد