آرمان توسعه سیلیس ایرانیان (نسوزآتسا) با هدف خدمت به صنایع و کارخانجات ریخته گری و متالورژی، نسوز، ص