شرکت پشتیبان رهنورد افق آریا، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲در زمینه ارسال و تحویل بار به فروشگاه های زنج