زمینه های فعالیتهای شرکت به شرح ذیل میباشد: 1) محصولات اندازه گیری دما شامل ترموکوپل ها، سنسورهای مق