بیستمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی

سالن: فضای باز

غرفه: op31 - 21