اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی

اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی

معرفی

معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های گردشگری استان

اطلاعات تماس

05632459309

ارسال پیام

معرفی

سامانه تحت وب اپلیکیشن بین المللی تهران برای نمایش تقویم نمایشگاه های داخلی و خارجی، لیست مشارکت کنندگان، مجریان و حامیان مالی هر نمایشگاه می باشد، همچنین امکان رویت اطلاعات مشارکت کنندگان نیز میسر می باشد.

نماد ها

BIE Member expo
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت سهامی نمایشگاهای بین المللی جمهوری اسلامی ايران می باشد