تولیدات شرکت جهت صنعت ساختمان: 1- انواع لاستیک های آبندی دور شیشه ای پروفیل های آلومینیومی ( Norma