گروه ورزشی اسپورت فیکس با سابقه چندین ساله و با حضور متخصصین در زمینه تعمیرات انواع مختلف دستگاه های