صنایع نظافت صنعتی آنا ، قدیمی ترین تولیدکننده جاروبرقی صنعتی و جاروبرقی نیمه صنعتی آب و خاک در ایرا