بهسان کار شیمی فعالیت خود را در زمینه تولید انواع روغن های روانکار و خنک کننده از سال ۱۳۸۱ آغاز نمود