برند وینتج در سال 1395 به صورت رسمی ثبت گردید و با تکیه بر تجربه چندین ساله از بازار جهان و با بهره