شرکت آرین صنعت کاوه خوراک(سهامی خاص) با برند صنایع غذایی تاپ طعم در سال 1396 در زمینی به وسعت 5600مت