گروه صنایع بسته بندی کارتن توحید در سال 1357 تاسیس گردید و فعالیت خود را جهت تولید انواع ورق و کارتن