بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپرشکی، داروئی و آزمایشگاهی

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپرشکی، داروئی و آزمایشگاهی

تاریخ: 29 خرداد تا 1 تیر 1397

اطلاعات مجری:

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران

شماره تماس

02121918 - 02121912960

فکس

02122662672

وب سایت

www.iranfair.com

تهران بزرگراه چمران - محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران کدپستی:1999613954

لیست مشارکت کنندگان:

384 مشارکت کننده

آبان طب آپادانا

آبان طب آپادانا

سالن: 38B

غرفه: 74

hamidreza.alian@gmail.com

آبرون نیلوفر

آبرون نیلوفر

سالن: 41

غرفه: 21

info@abronniloufar.com

آبساز فارمد ایرانیان

آبساز فارمد ایرانیان

سالن: 31B

غرفه: 17

razi@absazco.com

آبنوس طب هرمز

آبنوس طب هرمز

سالن: 38B

غرفه: 64

monshiabnusteb@yahoo.com

آتا طب سان پوریا

آتا طب سان پوریا

سالن: 44A

غرفه: 38

info@atateb.ir

آترا ارتوپد ارومیه

آترا ارتوپد ارومیه

سالن: 31A

غرفه: 28

آترین صنعت پارسیان طب

آترین صنعت پارسیان طب

سالن: 31B

غرفه: 29

nda.ltd@gmail.com

آتی ماشین

آتی ماشین

سالن: 41

غرفه: 22

ati.machine@yahoo.co.uk

آتیه

آتیه

سالن: 38B

غرفه: 14

آدمک

آدمک

سالن: 5

غرفه: 42

babak@adamak.com

آذر تجهیز بخشی

آذر تجهیز بخشی

سالن: 38B

غرفه: 63

bakhshi.f64@gmail.com

آذر تجهیز طب ارس

آذر تجهیز طب ارس

سالن: 5

غرفه: 29

arashealth@yahoo.com

آذر دستکش ارس

آذر دستکش ارس

سالن: 41

غرفه: 32

آذرنوش دارو

آذرنوش دارو

سالن: 5

غرفه: 2

info@azarnooshdaroo.com

آذین صنعت

آذین صنعت

سالن: 38B

غرفه: 76

parandzand@yahoo.com

آذین مد آزما

آذین مد آزما

سالن: 5

غرفه: 44

آراتجهیز سیستم

آراتجهیز سیستم

سالن: 31A

غرفه: 21

info@atsys.ir

آراد پرتو درمان

آراد پرتو درمان

سالن: 38B

غرفه: 10

aradparto.co@gmail.com

آرتا پاد طب

آرتا پاد طب

سالن: 5

غرفه: 27

kazemi.expert@gmail.com

آرتا پلیمر

آرتا پلیمر

سالن: 38B

غرفه: 78

آرمان تجارت پارس

آرمان تجارت پارس

سالن: 31A

غرفه: 2

armantp@gmail.com

آرمان سکو صنعت زاگرس

آرمان سکو صنعت زاگرس

سالن: 40

غرفه: 21

armansakoo@gmail.com

آرمان نوین شفا

آرمان نوین شفا

سالن: 38A

غرفه: 21

mrsharifi@armanshafa.com

آرنیکا فام پرند

آرنیکا فام پرند

سالن: 38B

غرفه: 42

behnaz1387@yahoo.com

آرکا افشان سان

آرکا افشان سان

0

سالن: 5

غرفه: 33

آرکا تجهیز پارسیان

آرکا تجهیز پارسیان

سالن: 41

غرفه: 26

info@arkatajhiz.com

آریا آسریس

آریا آسریس

سالن: 38A

غرفه: 11

mojtaba.shirzadeh@yahoo.com

آریا تجهیز ابن سینا

آریا تجهیز ابن سینا

سالن: 31A

غرفه: 9

aryatajhiz1@gmail.com

آریا سایان گستر

آریا سایان گستر

سالن: 38B

غرفه: 55

amir.kaviani@gmeil.com

آریا طب فیروز

آریا طب فیروز

سالن: 5

غرفه: 18

info@arya-teb.com

معرفی

سامانه تحت وب اپلیکیشن بین المللی تهران برای نمایش تقویم نمایشگاه های داخلی و خارجی، لیست مشارکت کنندگان، مجریان و حامیان مالی هر نمایشگاه می باشد، همچنین امکان رویت اطلاعات مشارکت کنندگان نیز میسر می باشد.

نماد ها

UFI Member BIE Member expo
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت سهامی نمایشگاهای بین المللی جمهوری اسلامی ايران می باشد