شرکت فرش جم فعالیت خود را از سال ۱۳۸۰ در شهر کاشان، «قطب صنعت فرش ماشینی ایران» آغاز نمود و از همان