تولید کننده انواع لوله های UPVC و تنها تولید کننده اتصالات UPVC از سایز 20 تا 400 میلیمتر در ایران.