قناوریهای هوشمند توان افزای مغز و شناخت

قناوریهای هوشمند توان افزای مغز و شناخت

ایران

معرفی

راهکارهای هوشمند افزایش ضر یب نفوذ مظاهر طبیعت در زندگی ماشینی امروز اینترنت اشیا سیستمهای آبیاری هوشمند گیاهان

اطلاعات تماس

مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی

دسته بندی فعالیت

برق و الکترونیک و کامپیوتر ورزش و سلامت و اوغات فراقت محیط زیست

ارسال پیام

معرفی

سامانه تحت وب اپلیکیشن بین المللی تهران برای نمایش تقویم نمایشگاه های داخلی و خارجی، لیست مشارکت کنندگان، مجریان و حامیان مالی هر نمایشگاه می باشد، همچنین امکان رویت اطلاعات مشارکت کنندگان نیز میسر می باشد.

نماد ها

BIE Member expo
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت سهامی نمایشگاهای بین المللی جمهوری اسلامی ايران می باشد