کارخانه آنیل طب آذران در سال ۱۳۹۵ تاسیس و به صورت رسمی به بهره برداری رسید. این مجموعه در زمینی به